Udgravning ved Vollerup Markvej II (HAM5213)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for anlæggelsen af en ny hovedgasledning mellem Egtved og Ellund. Udgravningen afdækkede syv 3-skibede langhuse og fire staklader fra førromersk og romersk jernalder, samt to rammehuse fra Bronzealder. Undersøgelsesår 2012.

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.