Udgravning ved Vollerup Øst IV (HAM4662)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for parcelhusudstykning. Udgravningen afdækkede et aktivitetsområde fra førromersk jernalder (ca. 500 f.Kr.) i form af forskellige gruber. Undersøgelsesår 2008.

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.