Udgravning ved Vollerup Øst II (HAM4660)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for parcelhusudstykning. Udgravningen afdækkede et vådområde. Det lykkedes ikke at dokumentere et aktivitetsområde eller hustomt fra senneolitikum og ældre bronzealder, som forundersøgelsen havde vist. Undersøgelsesår 2008.

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.