Udgravning ved Vollerup Øst III (HAM4661)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for parcelhusudstykning. Udgravningen afdækkede et aktivitetsområde fra senneolitikum (2000-1500 f.Kr.) samt to huse fra førromersk jernalder (300-200 f.Kr.). Undersøgelsesår 2008.

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.