Udgravning ved Vollerup Øst (HAM3828)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for parcelhusudstykning. Udgravningen afdækkede et udsmidslag fra stenalder (4000-2800 f.Kr.), huse fra førromersk jernalder (ca. 300 f.Kr.) og dele af en middelaldergård (1200-1300 e.Kr). Undersøgelsesår 2008.

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.