Udgravning ved Vollerup, Etape I og II (HAM4704)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for etablering af solfangeranlæg. Udgravningen afdækkede et treskibet langhus med buede langvægge dateret til yngre romersk jernalder, samt et aktivitetsområde fra yngre bronzealder. Undersøgelsesår 2008.

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.