Udgravning ved Viuf Vesterby (MKH1588)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for udstykning. Udgravningen afdækkede bebyggelsesspor fra flere forhistoriske perioder. Perioderne spænder fra bronzealder, germansk jernalder, vikingetid og middelalder Undersøgelsesår 2008

Vil du vide mere

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.