Udgravning ved Viuf Vesterby (MKH1588)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for udstykning. Udgravningen afdækkede bebyggelsesspor fra flere forhistoriske perioder. Perioderne spænder fra bronzealder, germansk jernalder, vikingetid og middelalder Undersøgelsesår 2008

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.