Udgravning ved Villestofte Skovvej


Graveske & rapport

Intro

Forud for byggemodning forundersøgte museet et areal på 29.000 m2.

Ved forundersøgelsen fremkom spor af en spredt bebyggelse i form af huse og hegn samt grave. Undersøgelsernes afdækkede dele af en spredt bebyggelse med tilhørende brandgrave. Såvel grave som bopladssporene fortsætter udenfor det undersøgte tracé. I alt fremkom dele af fire langhuse, enkelte hegnsforløb, seks brandgrave, kulturlagsrester m.v. Anlæggene dateres til yngre romersk jernalder, tiden ca. 200-400 e.Kr.