Udgravning ved Villestofte Skovvej Øst


Graveske & rapport

Intro

I forundersøgelsen fremkom der spor efter forhistorisk bebyggelse i form af treskibede huse, kulturlag samt et dødishul med kulturindslag. Ved udgravningen blev der registreret fire treskibede huse samt et større kulturlag fra ældre romersk jernalder.