Udgravning ved Vestervang (HAM3824)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for fornyelse af et læbælte. Udgravningen afdækkede dele af mindst 4 treskibede langhuse med tilhørende hegn. Husene er en del af en større landsby fra ældre romersk jernalder (50-175 e.Kr.). Undersøgelsesår 2008.

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.