Udgravning ved Vestergård


Graveske & rapport

Intro

Ved forundersøgelse af 9 ha stort areal, fremkom stolpehuller og gruber fra førromersk jernalder men der sås ikke nogen struktur på lokaliteten.