Udgravning ved Vesteragegyden


Graveske & rapport

Intro

Ved forundersøgelsen blev der fundet 3 kogegruber. I den ene fandtes keramik og flint, som dateres til yngre bronzealder/ældre jernalder.