Udgravning ved Varnæs (HAM5019)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for byggemodning. Udgravningen afdækkede et lille gårdsanlæg fra sen førromersk jernalder/ældre romersk jernalder. To registrerede gravhøje på arealet kunne ikke påvises under forundersøgelsen. Undersøgelsesår 2009.

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.