Udgravning ved Væbnerhatten


Graveske & rapport

Intro

Forud for byggemodning foretog Odense Bys Museer en arkæologisk forundersøgelse af det berørte areal. Ved forundersøgelsen blev der fundet bopladsspor fra ældre romersk jernalder i form af gruber og et mindre antal huse.