Udgravning ved Urnehoved (HAM4605)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for ønske om råstofindvinding. Udgravningen afdækkede et aktivitetsområde med gruber fra yngre førromersk jernalder (150-50 f.Kr.). Der blev hverken påvist hustomter eller hegnsforløb på lokaliteten. Undersøgelsesår 2008.

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.