Udgravning ved Ullerup (HAM4575)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for byggemodning. Udgravningen afdækkede to neolitiske midtsulehuse, samt en ovn fra yngre bronzealder. Derudover yderligere fire treskibede langhuse fra ældre romersk - ældre germansk jernalder. Undersøgelsesår 2010.

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.