Udgravning ved Tyrsbjergvej


Graveske & rapport

Intro

Ved undersøgelsen fremkom bebyggelsesspor fra yngre stenalder eller ældre bronzealder i form af et toskibet hus, en mindre kogegruberække fra bronzealderen samt massive bebyggelsesspor fra yngre romersk eller germansk jernalder.