Udgravning ved Tvekildevej


Graveske & rapport

Intro

Der blev på det undersøgte areal ikke påtruffet sikre fortidsminder. I alt blev der registreret 10 kontekster. Heraf er de to søgegrøfter, 3 er recente grøfter.