Udgravning ved Tværvej


Graveske & rapport

Intro

Ved undersøgelsen fremkom en enkelt konstruktion fra neolitikum, 9 fra vikingetid og 15 fra middelalder. Vikingetidsbebyggelsen var koncentreret i den nordlige del mens den middelalderlige bebyggelse lå mere spredt, dog især i område mod syd.