Udgravning ved Trunderupvej


Graveske_og_rapport_01

Intro

OBM6102ff, Trunderupvej. Arkæologisk forundersøgelse af spredte anlægsspor fra oldtid i kloaktracé. Arkæologisk Rapport nr. 389, 2012