Udgravning ved Trunbro III (HAM4746)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for anlæggelsen af motorvejen mellem Kliplev og Sønderborg. Udgravningen afdækkede en boplads fra romersk jernalder til germansk jernalder samt en halv hustomt fra ældre middelalder. Undersøgelsesår 2010.

Vil du vide mere

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.