Udgravning ved Troelsegård Syd


Graveske & rapport

Intro

Ved prøvegravning af et ca. 52.000 kvm. stort areal blev der påvist massive, meget velbevarede fortidsminder på et ca. 36.500 kvm. stort område.

Her er påvist en hustomt, omfattende kulturlag, affaldskuler, ildsteder, koncentrationer af stolpehuller, ovne m.v. fra en udstrakt boplads fra ældre romersk jernalder B2. Ved detektorafsøgning af muldlag og kulturlag er fremkommet 10 fibler af jern og bronze. Disse har en kronologisk spredning fra B2-D. Af andre detektorfund kan nævnes et fortinnet, fiskeformet bronzebeslag, antagelig af romersk oprindelse, drikkehornsbeslag, tre denarer fra 2. Årh., smelteklumper af bronze, brudguld, en jernkam og diverse jernredskaber. Hertil er fundet en glasperle og et par muligvis forhistoriske glasskår.