Udgravning ved Trællebjergvej


Graveske & rapport

Intro

Ved de arkæologiske undersøgelser af et byggeområde ved Trællebjergvej i Tietgenbyen blev der fundet spor af bosættelse fra yngre stenalder, formodentlig den sene del af perioden (senneolitikum).