Udgravning ved Torvet, Nyborg


Graveske & rapport

Intro

Odense Bys Museer har undersøgt rester fra 1600-årenes Nyborg på pladsen ud for Slotsmøllen, hvor Nyborg Kommune nu anlægger en ”spansk trappe” som en del af Torvets modernisering.

Museet fandt hér gammelt egetømmer fra opstemningen af Møllegraven og en mulig platform foran den nuværende Slotsmølles forgænger. Desuden undersøgtes også kanten af dæmningen Stendammen, hvoraf Stendamsgade har sit navn. Disse fund blev nøje opmålt og beskrevet af museets medarbejdere, ligesom Skalk’s laboratorium foretog analyser af tømmeret.