Udgravning ved Tommerup-Tommerup St.


Graveske & rapport

Intro

Ved undersøgelsen fremkom kun få arkæologisk interessante anlæg i form af fire kogegruber og 12 gruber samt mulige spor af et tidligere registreret middelalderligt voldsted ved lokaliteten Tallerupgård.