Udgravning ved Toften


Graveske & rapport

Intro

Ved udgravningskampagnen på Toften blev der fundet et øst-vest orienteret treskibet hustomt med 5 tagbærende sæt og få vægstolper. Derudover er der fundet en enkelt kogestensgrube, der ikke nærmere kan dateres end oldtid. Denne udgravning har 2 rapporter.