Udgravning ved Toftemarken


Graveske & rapport

Intro

Ved prøveundersøgelsen fandtes der enkelte stolpehuller og gruber, som ikke kunne dateres nærmere end oldtid. Også var der spor af agerrener, som ud fra indholdet af teglfragmenter må kunne tilskrives middelalderlige eller efterreformatoriske.