Udgravning ved Toftekær, OBM5331


Graveske_og_rapport_01

Intro

Odense Bys Museers udgravning af ca. 325 m² ved Toftekær i Søndersø. Læs rapporten.