Udgravning ved Tinglev Kirke (HAM4210)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for parcelhus udstykning. Udgravningen afdækkede en boplads fra yngre romersk-/ældre germansk jernalder (4.-5. årh. e.kr.). Bopladsen består af 10 gårdsanlæg, samt to jernudvindingsgruber. Undersøgelsesår 2003

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.