Udgravning ved Tingård Vest (HAM1238)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for anlæggelsen af motorvejen mellem Kliplev og Sønderborg. Udgravningen afdækkede en jernalderbebyggelse med 4 koncentrationer af huse og to gårdsanlæg. Et bronzealderhus og et hus fra sen vikingetid. Undersøgelsesår 2008.

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.