Udgravning ved Tietgen Byen Nordvest II


Graveske & rapport

Intro

Ved udgravning fremkom beyggelse samt gruber af rituel karakter fra yngre bronzealder og ældre førromersk jernalder. Undersøgelsen viste, at det drejede sig om spor efter menneskelig aktivitet på stedet, som var menneskeskabte i forhistorisk tid.