Udgravning ved Teknikvej II


Graveske & rapport

Intro

Ved forundersøgelsen blev der konstateret en naturlig lavning med opfyld af kulturlag fra oldtiden i prøvegravningsfeltets nordvesthjørne.