Udgravning ved Teknikvej


Graveske & rapport

Intro

Ved den prøvegravning fremkom enkelte gruber fra middelalder eller historisk tid. Yderligere fandtes i en grube tre knusesten, der er typiske for de forhistoriske perioder; særligt yngre bronzealder og ældre jernalder. Denne udgravning har 2 rapporter.