Udgravning ved Teglgård, vej og kloarktracé (MKH1596)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for byggemodning af udstykning. Udgravningen afdækkede dele af flere gårde i en større landsby fra ældre germansk jernalder (150-350 e.Kr.) Undersøgelsesår 2008.

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.