Udgravning ved Teglgård, grund 5 (MKH1596)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for byggeri på parcelhusgrund. Udgravningen afdækkede dele af et gårdsanlæg fra ældre germansk jernalder (350-530 e.Kr.). Området er en del af en større landsby fra samme periode. Undersøgelsesår 2013.