Udgravning ved Teglgård, grund 31 (MKH1596)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for byggeri på parcelhusgrund. Udgravningen afdækkede et aktivitetsområde fra ældre jernalder (500 f.Kr. - 350 e.Kr.). Området er en del af en større landsby fra ældre germansk jernalder (350-530 e.Kr.) Undersøgelsesår 2013.

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.