Udgravning ved Tandsgårde (HAM4176)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for opførelse af ny stald. Udgravningen afdækkede sporene efter en enkeltgård i fire faser, startende i sen førromersk jernalder og op igennem ældre romersk jernalder (150 f.Kr. til 200 e.Kr.). Undersøgelsesår 2003.

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.