Udgravning ved Tandsbusk (HAM4551)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for byggemodning. Udgravningen afdækkede et aktivitetsområde med forskellige gruber og kogestensgruber fra ældre jernalder (ca. 500 f.Kr. - 350 e.kr.) Udgravningsfeltet må ligge i udkanten af et bopladsområde. Undersøgelsesår 2005

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.