Udgravning ved Tagkær (HAM4402)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for byggemodning til ældrecenter. Udgravningen afdækkedeet gårdsenhed fra tidlig middelalder (1000-1200 e.Kr.). Gården bestod af to etskibede langhuse. Derudover et kulturlag fra ældre jernalder. Undersøgelsesår 2004.

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.