Udgravning ved Tårup-Hønnerup Bæk


Graveske & rapport

Intro

Forud for etablering af sø ved Tårup-Hønnerup Bæk foretog museet en forundersøgelse af et moseareal. Området rummer mange bebyggelsesfund fra både ældre og yngre stenalder og mosearealerne formodes at have indgået i disse bosættelsers ressourceområde.