Udgravning ved Svendsagervej


Graveske_og_rapport_01

Intro

OBM 2812, Svendsagervej, Åsum sogn Arkæologisk udgravning af bopladsområder fra mellemste bronzealder (PIII-V), førromersk jernalder, gruber fra neolitikum samt brønde fra yngre germansk jernalder. udført af mag. art. Jakob Bonde m.fl . sommeren 2007.