Udgravning ved Strandholtvej Vest


Graveske & rapport

Intro

Forud for byggeri af andelsboliger på Strandholtvej i Stige blev et ca. 12.000 m2 stort areal prøvegravet. Ved forundersøgelsen blev der ikke fundet anlæg af arkæologisk interesse.