Udgravning ved Strandholtvej


Graveske & rapport

Intro

Forud for byggeri af andelsboliger ved Skipperkrogen i Stige blev et 5755 m2 stort areal prøvegravet. Ved forundersøgelsen blev der ikke fundet anlæg af arkæologisk interesse.