Udgravning ved Storegade 15 (HAM4676)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for nedgravning af gulvvarme i fredet hus. Udgravningen afdækkede et teglstens- og pigstensbrolægning fra en tidligere hustomt. Fund af keramik datere gulvet til renæssancen (1600-1650). Undersøgelsesår 2007.

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.