Udgravning ved Store Barsbøl (HAM4327)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for parcelhus udstykning. Udgravningen afdækkede tre områder med bebyggelsesaktivitet fra førromersk jernalder (500-50 f.kr.). Egentlig bebyggelse fandtes ikke indenfor det givne område. Undersøgelsesår 2005

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.