Udgravning ved Stensledgårdsvej Syd


Graveske & rapport

Intro

Ved forundersøgelse af et 12 hektar stort areal nord for Assens blev der fundet en række stolpehuller, som formentlig stammer fra et 2-skibet hus, der typologisk dateres til yngre stenalder eller ældre bronzealder. Derudover fandtes en grube med neolitisk keramik og en kogestensgrube fra oldtiden.