Udgravning ved Stenløsevej


OBM5537

Intro

Arkæologisk forundersøgelse med fund af vævegrube, jernudvin-dingsovn og cirkelanlæg.