Udgravning ved Stenløkkevej Nord IV


Graveske & rapport

Intro

Ved forundersøgelsen kunne der udskilles dele af op til flere huskonstruktioner, der fremkom desuden en del kogestensgruber. Ved fladeudgravningen blev der af konstruktioner erkendt flere forskellige typer af huse.