Udgravning ved Stenløkkevej Nord II


Graveske & rapport

Intro

Ved undersøgelsen fremkom gravhøj som viste sig at være bevaret med ca 20 cm højfyld, og der fremkom i gravhøjen en centralgrav fra bronzealderen. Graven var ikke velbevaret og der fremkom bronzegenstande få cm under overfladen.