Udgravning ved Stenløkkevej Nord III


Graveske & rapport

Intro

Ved undersøgelsen blev afdækket stolpehuller, gruber, brønd, udsmidsområde og huse fra ældre jernalder samt enkelte anlæg fra yngre stenalder. Der fremkom også en del agerrene fra efterreformatorisk tid og mange nyere rørlagtet markdræn.